לידיעתכם האתר בהרצה

بيرغر لحم مع خس وبصل و بندورة

1 شاورما ومشاوي الديراوي صورة
بيرغر لحم مع خس وبصل و بندورة
صورة للتوضيح فقط

بيرغر لحم مع خس وبصل و بندورة

50.00 ش.جלידיעתכם האתר בהרצה